Audyt bezpieczeństwa danych osobowychCelem audytu jest określenie sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym z wymogami ustawy ochrony danych osobowych. Kryteria audytu są zbliżone do tych które stosuje GIODO podczas kontroli i obejmuje sprawdzenie obowiązkowej dokumentacji oraz wdrożonych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Analizowany jest również poziom świadomości personelu dotyczący właściwego przetwarzania danych osobowych oraz zagrożeń płynących z ich nie przestrzegania.

Audyt to instrument służący przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa. Adresatami tej usługi są podmioty lecznicze, które chcą zweryfikować aktualny stan prawny prowadzonej działalności w celu uniknięcia konsekwencji wynikających z uchybień czy nieprawidłowości w prowadzonej działalności.
obowiązkowa dokumentacja

Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Przygotowanie, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji ochrony danych osobowych, w której skład wchodzą: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”.

Zobacz szczegóły »

GIODO prywatny gabinet

Przystosowanie placówki do wymogów GIODO

Świadczymy usługi w zakresie opracowania i wdrożenia modelu bezpieczeństwa danych osobowych: zabezpieczenia organizacyjno-kadrowe oraz sprzętowo-programowe zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

Zobacz szczegóły »

pomoc prawna prywatny gabinet

Stały nadzór prawny
i informatyczny

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych. Oferujemy Państwu wsparcie prawne oraz informatyczne - jedyne gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

Zobacz szczegóły »


Nasi partnerzy: