Jakie korzyści płyną z wyznaczenia
Administratora Bezpieczeństwa Informacji?ABI dba o zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych

ABI opracowuje i aktualizuje dokumentację ochrony danych osobowych

ABI jest odpowiedzialny na kontakty z GIODO

ABI poprzez cykliczne szkolenia podnosi kompetencje personelu placówki

ABI prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych

ABI prowadzi ewidencję osób uprawnionych do przetwarzania danych osobowych

ABI śledzi zmiany w przepisach i dostosowuje model bezpieczeństwa do aktualnej legislacjiWyznaczenie kompetentnej osoby do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji zwalnia podmiot z obowiązku zgłoszenia zbiorów danych osobowych do rejestracji w GIODO

Wyznaczanie administratora bezpieczeństwa informacji jest opcjonalne jednak w przypadku jego niepowołania, wszystkie obowiązki przewidziane dla ABI (z wyjątkiem sporządzania sprawozdań), właściciel podmiotu leczniczego będzie musiał wykonywać sam.


obowiązkowa dokumentacja

Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Przygotowanie, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji ochrony danych osobowych, w której skład wchodzą: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”.

Zobacz szczegóły »

GIODO prywatny gabinet

Przystosowanie placówki do wymogów GIODO

Świadczymy usługi w zakresie opracowania i wdrożenia modelu bezpieczeństwa danych osobowych: zabezpieczenia organizacyjno-kadrowe oraz sprzętowo-programowe zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

Zobacz szczegóły »

pomoc prawna prywatny gabinet

Stały nadzór prawny
i informatyczny

Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych. Oferujemy Państwu wsparcie prawne oraz informatyczne - jedyne gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

Zobacz szczegóły »


Nasi partnerzy: