OfertaJednym z wielu obowiązków podmiotów leczniczych jest organizowanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych. W swojej codziennej pracy personel medyczny ma do czynienia z wyjątkowo wrażliwymi danymi dotyczącymi zdrowia pacjenta. Są to informacje określane jako szczególnie chronione a ich przetwarzanie musi wiązać się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.Audyt ochrony danych osobowych

Celem audytu jest określenie sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym z wymogami ustawy ochrony danych osobowych. Kryteria audytu są zbliżone do tych które stosuje GIODO podczas kontroli i obejmuje sprawdzenie obowiązkowej dokumentacja oraz wdrożonych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Analizowany jest również poziom świadomości personelu dotyczący właściwego przetwarzania danych osobowych oraz zagrożeń płynących z ich nie przestrzegania.


Opracowanie niezbędnej dokumentacji

Przygotowanie, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji ochrony danych osobowych, w której skład wchodzą: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”.


Przystosowanie placówki do wymogów ustawowych

Świadczymy usługi w zakresie opracowania i wdrożenia modelu bezpieczeństwa danych osobowych, obejmującego:

 • zabezpieczenia organizacyjno-kadrowe,
 • ochronę fizyczną danych osobowych,
 • sprzętowo-programowe zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

  Szczególną uwagę poświęcamy dokumentacji medycznej, powierzaniu danych i zarządzaniu usługami zewnętrznymi.


 • Przejęcie obowiązków Administratora Danych Osobowych

  ABI jest osobą odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych. Przejmuje on część obowiązków spoczywających na kierownictwie, m in.:

 • opracowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji przetwarzania danych osobowych:
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających wymagany poziom bezpieczeństwa danych,
 • nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,
 • przeprowadzanie systematycznych audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
 • reprezentowanie klienta w kontaktach z GIODO.

  Administrator bezpieczeństwa pełni również funkcje doradczą.


 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa danych

  Podnoszenie świadomości personelu jest kluczowym aspektem zwiększającym bezpieczeństwo danych osobowych. Znaczna część incydentów wynikających z niewłaściwego przetwarzania danych osobowych wynika z braku wiedzy pracowników. Podstawowe szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 • prawa i obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych w placówkach medycznych,
 • prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej,
 • zgody i oświadczenia pacjenta oraz klauzule informacyjne,
 • prawne konsekwencje naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. • obowiązkowa dokumentacja

  Opracowanie niezbędnej dokumentacji

  Przygotowanie, wymaganej przepisami prawa, dokumentacji ochrony danych osobowych, w której skład wchodzą: „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych” oraz „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym”.

  Zobacz szczegóły »

  GIODO prywatny gabinet

  Przystosowanie placówki do wymogów GIODO

  Świadczymy usługi w zakresie opracowania i wdrożenia modelu bezpieczeństwa danych osobowych: zabezpieczenia organizacyjno-kadrowe oraz sprzętowo-programowe zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.

  Zobacz szczegóły »

  pomoc prawna prywatny gabinet

  Stały nadzór prawny
  i informatyczny

  Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest osobą odpowiedzialną za organizację ochrony danych osobowych. Oferujemy Państwu wsparcie prawne oraz informatyczne - jedyne gwarantujące pełne bezpieczeństwo.

  Zobacz szczegóły »


  Nasi partnerzy: